Disclaimer

Bezoekers van deze website kunnen geen rechten ontlenen aan de publikaties op de website.

Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is aan de teksten op deze website de grootst mogelijke aandacht besteed. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% correct is. Het is onmogelijk om transmissie fouten volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten.

Boa Creations heeft de nodige zorgvuldigheid in acht genomen bij het totstandkomen van de website. Boa Creations aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op website gepubliceerde informatie.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van de website, waaronder maar niet beperkt tot de teksten, beeldmateriaal, software, behoren tot de eigenaar van Boa Creations.